Kalle Björklund
Förare, trafikledare och ägare.
Kan dyka upp i alla AMK:s bilar
E-mail: kalle@amktransport.se
Tel: 08-41073740 / 070-5524244

Carl
Trafikledare
Arbetsplats: kontoret i Länna
Tel: 08-41073741 / 070-1104244
E-mail: carl@amktransport.se

Micke
Förare
Bil 140 & 05 (C-pickis)
Tel: 070-8423244

Per ”Persson”
Förare
Bil 30a
Tel: 070-6764244

Kia
Förare
Bil 31
Tel: 070-8374244

Arne
Förare
Bil 82
Tel: 070-8214244

 

 

Stäng meny